Vorstand

Vorsitzender des DYV

Kim Pomarius, Karta Purkh Singh Khalsa (3HO)

Heinrich-Barth-Str. 1

20146 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 – 47 90 99 Fax:        +49 (0) 40 – 46 77 76 32 

Internet: http://dyv.de E-Mail: info(at)dyv.de

***

Stellvertretender Vorsitzender des DYV

Godehard Hübner, Narendra (BYV)
Yogaweg 7
32805 Horn-Bad Meinberg

***

Stellvertretender Vorsitzender des DYV

Gf. Franko Loddo, Yudhishthira (BYAT)

Gustav-Freytag-Str. 18B

04277 Leipzig

Telefon: +49 177 808 108 4

E-Mail: f.loddo(at)dyv.de

***

***